fbpx

PZAP VENDOSI PËR ANKESËN E LDK-SË PËR REZULTATET NË PRISHTINË

  04 Dec 2017

Paneli për Ankesa dhe Parashtresa (PZAP) ka vendosur për ankesën e LDK-së e cila kishte kontestuar rezultatin e raundit të dytë të zgjedhjeve në balotazh.

Në bazë të kësaj, PZAP-ja ka vendosur që ankesa e paraqitur nga LDK-ja ta cilësojë si të pabazuar.

PZAP-it lidhur me apelet e paraqitura nga Lidhja Demokratike e Kosovës (LDK) ka vendosur si ne vijim: a) Apeli për komunën e Prishtinës një pjesë e apelit është hedhur si e palejueshme dhe një pjesë e apelit është refuzuar si i pabazuar.