fbpx

Profesorët e UP-së s’do të paguhen më për provime

  01 Oct 2017

Profesorët e Universitetit të Prishtinës “Hasan Prishtina”, më nuk do të marrin as edhe një cent për mbajtjen e provimeve për lëndët që i ligjërojnë.

Të gjithë profesorëve u është ndaluar shuma prej 0.60 centëve që e merrnin për secilin provim të paraqitur nga studentet e nivelit bachelor. Ndërsa paguheshin më shumë për mbajtjen e provimeve në nivelin master (2.5 euro për secilin provim) dhe doktoraturë (5 euro për secilin provim).

Këto pagesa nuk janë të përfshira në rregulloren e re të UP-së e cila pritet të hyjë në fuqi më 1 tetor.

Mos përfshirja e kësaj pagese i ka prekur më së shumti të ardhurat e profesorëve që ligjërojnë nëpër fakultete që kanë numër të madh të studentëve, si në Ekonomik dhe Juridik.

Rregullorja e re e miratuar nga Këshilli Drejtues përcakton pagesat shtesë për secilin që merr pozitën e Rektorit, Prorektorit, Dekanit, Shefit të Degës etj.

Për herë të parë janë paraparë edhe dënime për gjithë profesorët që nuk mbajnë orët e ligjëratave. Një mungesë e tillë do t’i kushtojë me 50 euro profesorëve dhe me 25 euro asistentëve.

Neni shtatë i kësaj rregulloreje sqaron se personeli akademik nuk do të pranojë më pagesa për orët mësimore të cilat nuk i kanë mbajtur fare. Në nenin shtatë thuhet se personeli akademik i cili pa arsye mungon nga procesi mësimor si mbajtja e provimeve dhe kujdestarisë do të sanksionohet me heqje proporcionale të pagës për profesorë një orë mësimi me 50 euro ndërsa për asistentë një orë mësimi me 25 euro.