fbpx

Nëntoka e Rahovecit vlen 1000 milard, Rahovecianët flejn mbi ari!

  17 Dec 2017

Në Rahovec janë zbuluar rezervat e mëdha të arit. Ku së bashku me xehet e tjera, vlera e llogaritur arrijn deri në 1000 miliard (USD)

Disa hulumtime të bëra nga “Lydian International Ltd”, një kompani nga Anglia e cila është e njohur për eksplorimin dhe zhvillimin të mineraleve, ka njoftuar me rezultatet pozitive nga marrja e mostrave të dheut nga projekti i saj Rahovec në Kosovë. Programi fillestar i marrjes së mostrave tregoi një përbërje ari prej 1.5 km, e cila mbetet e hapur për në veri. Mostrat e raportuara më të larta të tokës u kthyen me 1.87 g ari për një ton.

 

Gjithashtu ata kanë bërë gërryerje për të testuar shtratin themelor. Një metër i vazhdueshëm i mostrave të llogaritjeve ka konfirmuar shtratin e mineralizuar, me rezultatet më të mira të godinave që kthehen në klasën e 73-të të arit prej 0.87 g për ton (argjendi më i lartë 7.97 g/t). Një hendek i afërt, që ndodhet 75 metra në veri, u kthye në klasën e 13-të të klasifikimit 0.67 g/t ari (më i madhi 1,94 g/t ari).

Programi i marrjes së mostrave të tokave gjithashtu u kthye në rezultate të rëndësishme të Nikelit (Ni) dhe Cobalt (Co), të cilat pasojnë një prirje të ngjashme por të veçantë për ari. Vlera mesatare e nikelit për të gjitha mostrat e tokës u kthye me 0.29% deri 0.51%.

Përfaqësuesit e kësaj kompanie janë shprehur të emocionuar se është zbuluar një zonë e madh e ari të ri në një vend që njihej më parë vetëm për potencialin e tij Ni-Co-Cu- (PGE).

Këto zbulimet janë bërë para disa vite por që prej asaj kohe nuk është parë ndonjë vazhdim të aktivitetit apo interesim i më tejshëm. Ne e ftojmë komunën e Rahovecit që të intersohet për këtë qështje dhe të luaj rolin e saj konstruktiv në tërheqjen e investimeve në këtë sektor me potenical të madhë.