Home Home Trumpin e lë edhe këshilltari kryesor për ekonomi, kjo ishte pakënaqësia e tij